​Mariborska razvojna agencija je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o. objavila Drugi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

​Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Pogoji za vključitev:
Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
Kandidat še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Rok za prijavo je 22. januar 2021.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:
Izpolnjen prijavni obrazec
Življenjepis
Fotokopijo dokazila o izobrazbi,
Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (ZPIZ),
Fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 20. 1. 2021 med 9.00 in 15.00, na telefonski številki 02 333 13 00 oz. elektronski pošti poni@mra.si.

Več: www.mra.si

Published On: 15 decembra, 2020 / Categories: Nekategorizirano /

Prijavite se v naš sistem e-informiranja

Seznanjali vas bomo z najaktualnejšimi informacijami iz poslov.

Sporočilo je bilo poslano.
Napaka. Poskusite ponovno.

Strinjam se s pogoji GDPR.