ZPDZC-1 med dela in dejavnosti, ki ne štejejo za delo na črno, uvršča sosedsko pomoč, sorodstveno pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko delo ter osebno dopolnilno delo.

Pomoč družinskih članov v podjetju je omogočena preko instituta kratkotrajnega dela. Gre za brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo:

  • zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni skupnostni lastnika ali solastnika podjetja, zavoda ali samozaposlene osebe,
  • zakonec, zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika podjetja, zavoda ali samozaposlene osebe,
  • oseba, s katero je lastnik ali solastnik podjetja, zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena*,
  • starši in otroci zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika podjetja, zavoda ali samozaposlene osebe.

Ker ta vrsta dela ne šteje kot delovno razmerje, lahko kratkotrajno delo zgoraj navedene osebe opravljajo ne glede na to, če so že v delovnem razmerju ali ne.

Opravljajo ga lahko tudi upokojenci, osebe, ki imajo popoldanski s.p. in tudi tujci, če izpolnjujejo pogoje.

Maksimalno lahko sorodstvena pomoč traja 40 ur na mesec, o čemer se vodi t.i. evidenca o kratkotrajnem delu, ki mora vsebovati podatke osebe, ki izvaja kratkotrajno delo (ime in priimek, naslov, davčno številko), po dnevih beležen začetek in konec kratkotrajnega dela ter na koncu mesečne evidence seštevek opravljenih ur v posameznem mesecu. Dokument podpišeta podjetnik in družinski član, ki izvaja sorodstveno pomoč.

Po 17. členu ZZVZZ so za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni zavarovane osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela. Zavarovanje se uredi preko obrazca M-12.

 

* V prvem kolenu so v sorodu starši in otroci. Sorodniki v drugem kolenu so stari starši in njihovi vnuki (v ravni vrsti) ter bratje in sestre (v stranski vrsti).

 

 

Zapisala: Jasna Mak

Published On: 5 oktobra, 2022 / Categories: Nekategorizirano /

Prijavite se v naš sistem e-informiranja

Seznanjali vas bomo z najaktualnejšimi informacijami iz poslov.

Sporočilo je bilo poslano.
Napaka. Poskusite ponovno.

Strinjam se s pogoji GDPR.