Konec letošnjega novembra je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). Ena izmed sprememb oziroma novosti, ki jih prinaša zakon, je ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Spremembe so naslednje:

Pri zavezancih, ki bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovano za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebo neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih % prihodkov
nad do
  50.000 80 %    
50.000 100.000 40 % nad 50.000
100.000   0 % nad 100.000

 

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov tako znaša 60.000 EUR

Pri zavezancih, ki ne bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovane za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebe neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica:

 

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih % prihodkov
nad do
  12.500 80 %    
12.500 50.000 40 % nad 12.500
50.000   0 % nad 50.000

 

Spremembe se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023.

Vir: Finančni urad RS

 

Pripravila:

Jasna Mak, SPOT Svetovanje Podravje

Published On: 20 decembra, 2022 / Categories: Nekategorizirano /

Prijavite se v naš sistem e-informiranja

Seznanjali vas bomo z najaktualnejšimi informacijami iz poslov.

Sporočilo je bilo poslano.
Napaka. Poskusite ponovno.

Strinjam se s pogoji GDPR.