Kaj so digitalna inovacijska stičišča?

 

Digitalna inovacijska stičišča (angl. Digital Innovation Hubs – DIHs) so ključni mehanizem za spodbujanje digitalnih inovacij in konkurenčnosti v Evropi. Gre za organizacije, ki ponujajo podporo in storitve, povezane z digitalnimi tehnologijami, podjetjem in drugim deležnikom, s ciljem izboljšati njihovo konkurenčnost, inovacijske zmogljivosti ter digitalno preobrazbo.

Namen DIH-ov je olajšati digitalno preobrazbo gospodarstva in družbe ter spodbujati inovacije v različnih sektorjih. Nudijo različne storitve, kot so svetovanje, usposabljanje, dostop do razvojnih okolij in testnih laboratorijev, pa tudi finančno podporo in mreženje. DIH-i ponujajo pomoč tako malim in srednje velikim podjetjem kot tudi večjim organizacijam in raziskovalnim ustanovam.

 

Ključne naloge in funkcije DIH-ov vključujejo:

·        Svetovanje in pomoč:

DIH-i zagotavljajo strokovno svetovanje o digitalnih tehnologijah, njihovi uporabi in potencialnih koristih za podjetja in organizacije. To vključuje tudi oceno potreb in priložnosti ter oblikovanje načrtov za digitalno preobrazbo.

·        Dostop do infrastrukture in znanja:

DIH-i omogočajo dostop do napredne digitalne infrastrukture, kot so laboratoriji za razvoj in testiranje digitalnih rešitev ter napredne tehnologije, kot so internet stvari (IoT), umetna inteligenca (AI), kibernetska varnost in podobno. Poleg tega nudijo izobraževanje in usposabljanje v zvezi z digitalnimi tehnologijami.

·        Povezovanje in mreženje:

DIH-i spodbujajo sodelovanje in povezovanje med podjetji, raziskovalnimi institucijami ter drugimi akterji na področju digitalne inovacije. S tem ustvarjajo priložnosti za izmenjavo izkušenj, partnerstva in skupne projekte.

·        Finančna podpora:

Nekateri DIH-i lahko zagotavljajo tudi finančno podporo in subvencije za inovativne projekte, ki vključujejo uporabo digitalnih tehnologij.

·        Izboljšanje konkurenčnosti:

Glavni cilj DIH-ov je izboljšanje konkurenčnosti podjetij in organizacij v digitalni dobi. To lahko dosežejo z izboljšanjem procesov, razvojem novih izdelkov in storitev ter povečanjem učinkovitosti.

·        Spodbujanje inovacij:

DIH-i spodbujajo raziskave, razvoj in inovacije na področju digitalnih tehnologij ter pomagajo

pri prenosu znanja iz raziskovalnega okolja v prakso.

 

DIH-i so pomembna sestavina evropske strategije za digitalno preobrazbo in krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Evropska komisija je namenila znatna sredstva za podporo DIH-om in spodbujanje njihovega razvoja.

 

V zaključku, digitalna inovacijska stičišča (DIHs) igrajo ključno vlogo pri spodbujanju digitalne inovacije ter izboljšanju konkurenčnosti podjetij in organizacij. Zagotavljajo podporo, znanje, inovativno okolje ter povezovanje med različnimi akterji na področju digitalnih tehnologij, kar prispeva k uspešni digitalni preobrazbi in razvoju gospodarstva.

 

Zgodovina

 

Vzpostavljanje mreže digitalnih inovacijskih stičišč v Evropi se je začelo v drugi polovici 2010-ih let. Ključen mejnik za to iniciativo je bila objava Evropske komisije leta 2016. Komisija je v svojem načrtu za Digital Single Market prepoznala pomen DIH-ov pri spodbujanju digitalne inovacijske dejavnosti ter konkurenčnosti v Evropi, na podlagi česar je pričela sistematično spodbujati razvoj DIH-ov in zagotavljati finančno podporo za njihovo ustanavljanje in delovanje.

V letu 2016 je bila ustanovljena mreža digitalnih inovacijskih stičišč v okviru programa Obzorje 2020, kot dela okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije. Ta mreža je služila kot osnovna platforma za izmenjavo izkušenj in sodelovanje med DIH-i v Evropi.

V naslednjih letih so se DIH-i hitro razvijali in širili po Evropi, pri čemer so prejeli podporo s strani različnih evropskih programov in sredstev, vključno z Evropskim skladom za regionalni razvoj. Skozi ta razvoj so postali pomembna komponenta evropske strategije za digitalno preobrazbo ter podpora gospodarski rasti in inovacijam v Evropi.

V tem času je bilo ustanovljenih veliko število DIH-ov, ki delujejo v različnih sektorjih, in mnogi izmed njih so postali ključni akterji pri spodbujanju digitalne inovacijske dejavnosti in prehoda v digitalno dobo v Evropi.

Vizija za Prihodnost: nadgradnja DIH mreže z EDIH

Evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH) so instrument “vse na enem mestu” rešitve, ki podpira podjetja in javni sektor pri premagovanju digitalnih izzivov in izboljšanju svoje konkurenčnosti.

EDIH-i pomagajo podjetjem izboljšati svoje poslovne in proizvodne procese ter razvijati produkte in storitve s pomočjo digitalnih tehnologij. To dosežejo tako, da:

  • Omogočajo dostop do tehničnega strokovnega znanja in testiranja, ter možnost preizkusa pred naložbo.
  • Ponujajo inovacijske storitve, kot so finančno svetovanje, izobraževanje in razvoj veščin, ki so ključni za uspešno digitalno
  • Podpirajo podjetja pri reševanju okoljskih izzivov, zlasti v povezavi z uporabo digitalnih tehnologij za trajnost in krožno

EDIH-i združujejo prednosti lokalne prisotnosti s priložnostmi, ki jih nudi panevropska mreža. S svojo lokalno prisotnostjo lahko zagotavljajo storitve, ki jih potrebujejo lokalna podjetja, v lokalnem jeziku in okolju inovacij. Evropska pokritost omrežja pa spodbuja izmenjavo najboljših praks med stičišči v različnih državah, prav tako pa omogoča nudenje specializiranih storitev na različnih območjih, kjer potrebne veščine niso lokalno dostopne.

 

EDIH-ov je že 151

Po sprejetju programa Digitalna Evropa (DIGITAL) je bil v letu 2022 zaključen prvi omejeni poziv za

EDIH-e z izbiro 136 projektov, pri čemer so večina stičišč začela delovati januarja 2023.

Drugi poziv je bil objavljen z namenom dopolnitve izbire EDIH-ov in zapolnitve vrzeli v omrežju, kar je privedlo do izbire dodatnih 15 stičišč. Ta nova stičišča bodo verjetno začela delovati sredi leta 2023. V okviru tega programa 50% financiranja zagotavlja DIGITAL, preostalih 50% pa države članice, pridružene države, njihove regije in/ali zasebni viri. Ključno vlogo pri izbiri EDIH-ov so igrale nacionalne vlade in regionalne oblasti, z identifikacijo ustreznih kandidatov za prijavo in podporo.

Visoko kakovostni kandidati EDIH-ov, za katere ni bilo na voljo financiranja iz DIGITAL, so prejeli Pečat odličnosti. Nekatera od teh stičišč bodo financirana s strani njihovih držav članic ali regij in ko bodo operativna, se lahko pridružijo tudi omrežju EDIH.

Omrežje EDIH za boljšo prihodnost

Evropska komisija želi s pomočjo omrežja EDIH ustvariti živahno skupnost stičišč in drugih deležnikov, ki spodbujajo mreženje, sodelovanje in izmenjavo znanja med EDIH-i, MSP-ji in srednje velikimi podjetji, javnim sektorjem ter drugimi relevantnimi deležniki in iniciativami. Digitalni pospeševalnik preobrazbe (Digital Transformation Accelerator – DTA) podpira dosego tega cilja z upravljanjem spletnega mesta omrežja in gostitvijo ustreznih programske opreme in orodij, vključno s spletnim katalogom EDIH.

Spletno mesto omrežja EDIH vključuje orodja za oceno učinkovitosti omrežja EDIH, s čimer merimo vpliv, ki ga EDIH-i imajo na digitalno zrelost organizacij, ki jih podpirajo. V ta namen je Skupni raziskovalni center Evropske komisije razvil orodje za ocenjevanje digitalne zrelosti, ki ga lahko uporabljajo vsi EDIH-i za merjenje napredka digitalne zrelosti svojih strank. Orodje za ocenjevanje digitalne zrelosti je na voljo v razdelku spletnega mesta, ki je rezerviran za registrirane EDIH-e.

 

Sodelovanje EDIH-ov z drugimi pobudami

Veliko EDIH-ov vključuje organizacije, ki so del Evropske podjetniške mreže – Enterprise Europe (EEN) ali evropskih industrijskih grozdov – European Industrial Clusters (EIC). EDIH-i morajo vzpostaviti tesno povezavo z drugimi omrežji, vključno z EEN, EIC in Start-up Europe, da bi zagotovili brezhibno storitev MSP-jev v lokalnih in regionalnih ekosistemih. Za čim bolj učinkovito doseganje navedenega je v pripravi dokument z usmeritvami, ki bo nudil dobre prakse in podrobnejše informacije o tem sodelovanju.

 

Slovenija

V Sloveniji sta trenutno dva EDIHa, ki sta neposredno podprta s finančnimi sredstvi EU ter nacionalnim sredstvi:

EDIH DIGI-SI se osredotoča na digitalno preobrazbo MSP-jev in javnih organizacij na področjih umetne inteligence, kibernetske varnosti ter visokozmogljivega računalništva. Ponuja storitve, kot so ozaveščanje, razvoj kompetenc, podpora inovacijam, mreženje in sodelovanje ter svetovanje na področju politik. Sofinancirano je s strani Evropske unije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenije.

EDIH Slovenija si prizadeva omogočiti slovenski industriji gradnjo digitalnih kompetenc, oblikovanje inovacij in procesov, podporo digitalni preobrazbi ter dvig konkurenčne prednosti na podlagi digitalizacije. Ponuja storitve, kot so ozaveščanje, usposabljanje za digitalne veščine, izmenjava najboljših praks, mentoriranje MSP-jev, vzpostavljanje digitalnega ekosistema in spodbujanje digitalizacije.

Poleg tega ima Slovenija še EDIH s pečatom odličnosti, to je 4PDIH, ki svoje storitve nudi na področju gospodarstva, izobraževanja, javne uprave in skupnosti.

 

Vir: digital-strategy.ec.europa.eu Foto: freepik.com

Maribor, 14.10.2023

 

Pripravila: Tanja Senekovič, podjetniška mentorica

 

Projekt SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje 2023 je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Published On: 14 oktobra, 2023 / Categories: Nekategorizirano /

Prijavite se v naš sistem e-informiranja

Seznanjali vas bomo z najaktualnejšimi informacijami iz poslov.

Sporočilo je bilo poslano.
Napaka. Poskusite ponovno.

Strinjam se s pogoji GDPR.