Kaj je ChatGPT?

ChatGPT je jezikovni model, ki temelji na arhitekturi GPT (Generative Pre-trained Transformer), ki jo je razvilo podjetje OpenAI. Arhitektura GPT je vrsta globokih nevronskih mrež, imenovana Transformer, ki se uporablja za obravnavo naravnega jezika.

ChatGPT obstaja v dveh osnovnih verzijah:

 • ChatGPT 3.5 je bil izdan leta 2022. Ima 1,5 milijarde parametrov in je usposobljen na naboru podatkov, ki vsebuje 1,56 milijarde besed. Sposoben je ustvariti besedilo, ki je bolj realistično in ustvarjalno kot prejšnje različice. Lahko tudi bolje razume in odgovarja na vprašanja. ChatGPT 3.5 je brezplačen.
 • ChatGPT 4 je bil izdan leta 2023. Ima 1,75 milijarde parametrov in je usposobljen na naboru podatkov, ki vsebuje 1,8 milijarde besed. Sposoben je ustvariti besedilo, ki je še bolj realistično in ustvarjalno kot ChatGPT 3.5. Lahko tudi bolje razume in odgovarja na vprašanja, ki so bolj odprta ali zahtevna. Ta verzija ni brezplačna, ampak dostopna proti plačilu. Cena uporabe je odvisna od izbranega paketa, pri čemer so na voljo paketi za posameznike in podjetja.

Med ChatGPT 3.5 in ChatGPT 4 obstaja več pomembnih razlik.

 • Velikost modela: ChatGPT 4 ima več parametrov kot ChatGPT 3.5. To pomeni, da ima ChatGPT 4 več informacij, ki jih lahko uporablja za ustvarjanje besedila.
 • Nabor podatkov: ChatGPT 4 je usposobljen na večjem naboru podatkov kot ChatGPT 3.5. To pomeni, da je ChatGPT 4 seznanjen z večjo raznolikostjo besedilnih oblik.
 • Algoritem ustvarjanja besedila: ChatGPT 4 uporablja novejši algoritem za ustvarjanje besedila kot ChatGPT 3.5. Nov algoritem je bolj učinkovit in ustvarja besedilo, ki je bolj realistično in ustvarjalno.

ChatGPT 4 je torej nadgradnja nad ChatGPT 3.5, z več parametri in je usposobljen na večjem naboru podatkov ter uporablja nov algoritem za ustvarjanje besedila. To pomeni, da je ChatGPT 4 sposoben ustvariti besedilo, ki je še bolj realistično in ustvarjalno kot ChatGPT 3.5.

 

Pričetek uporabe ChatGPT

Uporabniki so ChatGPT prvič lahko pričeli uporabljati leta 2020. OpenAI je ChatGPT izdal kot odprtokodno programsko opremo, kar je podjetjem in posameznikom omogočilo, da so ga začeli uporabljati v svojih aplikacijah. V začetku se je ChatGPT uporabljal predvsem za raziskave in razvoj. Podjetja in posamezniki so ga uporabljali za testiranje novih idej in za ustvarjanje prototipov novih produktov in storitev. V zadnjih letih se je uporaba ChatGPT razširila tudi na druga področja. Podjetja ga zdaj uporabljajo za avtomatizacijo administrativnih nalog, izboljšanje podpore strankam, raziskave in razvoj in še mnogo drugih aktivnosti. ChatGPT je še vedno v razvoju, vendar ima potencial, da postane močno orodje za podjetja in posameznike.

Nekaj primerov zgodnje rabe ChatGPT v podjetjih:

 • IBM je uporabljal ChatGPT za ustvarjanje spletne strani za podporo strankam, ki je lahko strankam pomagala pri reševanju pogostih težav.
 • Microsoft je uporabljal ChatGPT za ustvarjanje chatbota, ki je lahko strankam nudil podporo 24/7.
 • Google je uporabljal ChatGPT za analizo podatkov o podpori strankam, kar je podjetju pomagalo izboljšati svoje izdelke in storitve.

 

Osnovne prednosti uporabe ChatGPT v podjetjih

ChatGPT je postal aktualno orodje, ki lahko prinaša številne koristi v vsakdanjem delu v podjetju.

Nekateri od načinov, kako lahko ChatGPT izboljša produktivnost in olajša delo, so:

 1. Podpora pri iskanju informacij: zmožnost ChatGPT-a za obvladovanje velike količine informacij omogoča hitro iskanje in pridobivanje relevantnih podatkov. To lahko olajša odločanje in reševanje problemov.
 2. Asistenca pri pisanju: ChatGPT lahko služi kot pomočnik pri pisanju različnih vrst besedil, kot so e-pošte, poročila, predstavitve in druga dokumentacija. S tem se lahko poveča učinkovitost pisanja in izboljša kakovost besedil.
 3. Usmerjanje strank: ChatGPT lahko deluje kot virtualni pomočnik za stranke, ki odgovarja na pogosta vprašanja, zagotavlja informacije o izdelkih ali storitvah ter pomaga pri reševanju težav. To omogoča boljšo podporo strankam in zmanjšanje obremenitve kadra za podporo strankam.
 4. Avtomatizacija nalog: ChatGPT lahko pomaga pri avtomatizaciji rutinskih nalog, kot so odgovarjanje na e-pošto, priprava osnovnih poročil ali izvajanje drugih ponavljajočih se nalog. S tem se sprosti čas zaposlenih za opravljanje bolj kompleksnih nalog.
 5. Izboljšanje komunikacije znotraj podjetja: uporaba ChatGPT za notranjo komunikacijo lahko olajša izmenjavo informacij med zaposlenimi. Na primer, lahko se uporablja za hitro pridobivanje informacij o internih postopkih ali za skupinsko usklajevanje.
 6. Izobraževanje in usposabljanje: ChatGPT lahko služi tudi kot orodje za izobraževanje zaposlenih. Na primer, lahko pomaga pri ustvarjanju interaktivnih vsebin za usposabljanje, odgovarjanje na vprašanja zaposlenih in nudenje dodatnih informacij.
 7. Sodelovanje in brainstorming: z uporabo ChatGPT-a se lahko zaposleni lažje sodelujejo pri reševanju problemov, razvijanju idej in izmenjavi misli. ChatGPT lahko služi kot orodje za sprožanje kreativnih procesov in izboljšanje skupinskega dela.

 

ChatGPT predstavlja tako zelo uporabno orodje, z različnimi aplikacijami, ki lahko prispevajo k povečanju učinkovitosti in optimizaciji delovnih procesov:

 • Prihranek časa in denarja. ChatGPT lahko avtomatizira naloge, ki jih običajno opravljajo zaposleni. To lahko podjetjem olajša delo in jim omogoči, da se osredotočijo na bolj ustvarjalne ali zahtevne naloge.
 • Izboljšanje zadovoljstva strank. ChatGPT lahko pomaga podjetjem zagotoviti boljšo podporo strankam. To lahko vodi v večje zadovoljstvo strank in zmanjšanje stroškov podpore strankam.
 • Prispevek k dvigu inovativnosti. ChatGPT lahko podjetjem pomaga pridobiti nove informacije in ideje. To lahko podjetjem pomaga hitreje razvijati nove izdelke in storitve.

Seveda je uporabnost ChatGPT v podjetjih odvisna od specifičnih potreb podjetja. Vendar pa je ChatGPT lahko močno orodje, ki lahko podjetjem pomaga izboljšati učinkovitost in produktivnost. Njegova uporabnost pride do izraza v različnih branžah – navedenih je le nekaj primerov uporabe iz vidika različnih dejavnosti:

 • Proizvodno podjetje lahko uporablja ChatGPT za ustvarjanje poročil o proizvodnji, pošiljanje e-poštnih sporočil dobaviteljem in rezerviranje storitev vzdrževanja.
 • Trgovsko podjetje lahko uporablja ChatGPT za pomoč strankam pri iskanju izdelkov, reševanju težav in naročanju izdelkov.
 • Tehnološko podjetje lahko uporablja ChatGPT za zbiranje povratnih informacij uporabnikov, ustvarjanje prototipov novih funkcij in testiranje novih algoritmov.

 

ChatGPT se lahko integrira v vsakdanje delo podjetja v vseh podjetjih skozi različne aktivnosti.

 • Pomoč pri administrativnih nalogah

ChatGPT lahko podjetja uporabljajo za avtomatizacijo administrativnih nalog, kot so ustvarjanje poročil, pošiljanje e-pošte in rezerviranje potovanj. To lahko zaposlenim olajša delo in jim omogoči, da se osredotočijo na bolj ustvarjalne ali zahtevne naloge. Zmožnost generiranja besedila na zahtevo omogoča ChatGPT, da pomaga pri sestavljanju različnih vrst dokumentov, pripomore k doslednosti besedil in zmanjšanju časovnega vložka zaposlenih.

 • Ustvarjanje poročil: ChatGPT je lahko učinkovito orodje za ustvarjanje poročil o prodaji, dobičku, stroških in drugih ključnih poslovnih kazalnikih. ChatGPT lahko ustvari poročila, ki so prilagojena specifičnim potrebam podjetja in ki so natančna in pravočasna.
 • Pošiljanje e-pošte: ChatGPT lahko ustvari e-poštna sporočila, ki so prilagojena specifičnim potrebam prejemnika in ki so učinkovita in informativna.
 • Rezerviranje potovanj: ChatGPT se lahko uporablja za rezerviranje potovanj za zaposleni, vključno z letali, hoteli in avtomobili – z orodjem je možno opraviti rezervacijo potovanj, ki so cenovno ugodna in ki ustrezajo specifičnim potrebam zaposlenega.

 

 • Pomoč pri podpori strankam

ChatGPT omogoča avtomatizirano podporo strankam z odgovarjanjem na pogosta vprašanja, reševanjem osnovnih težav in zagotavljanjem informacij o izdelkih ali storitvah. To lahko razbremeni človeške resurse in pripomore k hitrejšemu odzivu na zahteve strank. Na tak način podjetjem pomaga izboljšati zadovoljstvo strank in zmanjšati stroške podpore strankam.

 • Ustvarjanje spletne strani za podporo strankam: ChatGPT je mogoče uporabiti za ustvarjanje spletne strani za podporo strankam, ki lahko strankam pomaga pri reševanju pogostih težav. ChatGPT lahko ustvari spletno stran, ki je informativna in uporabniku prijazna.
 • Ustvarjanje chatbota: ChatGPT je lahko učinkovito orodje za ustvarjanje chatbota, ki lahko strankam nudi podporo 24/7. ChatGPT lahko ustvari chatbota, ki je usposobljen za obravnavo širokega spektra vprašanj in zahtev.
 • Analiza podatkov o podpori strankam: ChatGPT je lahko v pomoč pri analizah podatkov o podpori strankam. Podjetjem lahko pomaga identificirati vzorce in trende, ki bi jih lahko uporabili za izboljšanje uporabniškega doživljanja.

 

 • Pomoč pri raziskavah in razvoju

S sposobnostjo hitrega iskanja informacij lahko ChatGPT olajša raziskovalno delo zaposlenih, kar pripomore k bolj učinkovitemu pridobivanju relevantnih podatkov. ChatGPT lahko uporabljajo za zbiranje podatkov, ustvarjanje prototipov in testiranje novih idej in na tak način podjetjem pomaga hitreje razvijati nove izdelke in storitve.

 • Zbiranje povratnih informacij uporabnikov: ChatGPT je lahko pomočnik pri zbiranju povratnih informacij uporabnikov o novih izdelkih ali storitvah. ChatGPT npr. lahko uporabnikom postavi vprašanja in zbeži povratne informacije, ki so koristne za razvoj novih izdelkov ali storitev.
 • Ustvarjanje prototipov: ChatGPT se lahko uporablja za ustvarjanje prototipov novih funkcij v izdelkih ali storitvah. ChatGPT lahko ustvari prototipe, ki so hitri in poceni za izdelavo, kar podjetjem omogoča hitro testiranje novih idej.
 • Testiranje algoritmov: ChatGPT je mogoče uporabiti za testiranje novih algoritmov, ki jih lahko podjetja uporabljajo za izboljšanje svojih izdelkov ali storitev. ChatGPT lahko podjetjem pomaga identificirati morebitne napake ali težave v novih algoritmih, preden jih uvedejo v proizvodnjo.

 

 • Primeri drugih aktivnosti z možnostjo vključevanja ChatGPT
 • Izobraževanje zaposlenih: ChatGPT lahko služi kot interaktiven vir za izobraževanje zaposlenih, omogoča postavljanje vprašanj in zagotavljanje informacij o internih postopkih ter politikah podjetja.
 • Brainstorming in načrtovanje: s sposobnostjo generiranja kreativnih idej lahko ChatGPT sodeluje v sejah brainstorminga, kar podjetjem omogoča izvajanje učinkovitih strategij za razvoj in načrtovanje.
 • Optimizacija procesov: ChatGPT lahko analizira podatke o delovnih procesih in poda predloge za izboljšave, kar pripomore k optimizaciji operativnih postopkov in povečanju produktivnosti.
 • Prevajanje in komunikacija: ChatGPT lahko prispeva k učinkovitejši komunikaciji med zaposlenimi različnih jezikovnih skupin s sposobnostjo prevajanja. Prav tako lahko pomaga pri avtomatiziranem prevajanju pisnih vsebin.
 • Nadomeščanje odsotnih sodelavcev: v času odsotnosti zaposlenih lahko ChatGPT prevzame določene naloge, kar omogoča nemoteno nadaljevanje delovnih procesov in zmanjšuje vpliv odsotnosti na operativnost podjetja.

 

Pomanjkljivosti uporabe ChatGPT v podjetjih

Seveda ima ChatGPT tudi pomanjkljivosti. Na primer, ustvarja lahko besedilo, ki je netočno ali pristransko. Poleg tega ChatGPT včasih ne razume vprašanj ali zahtev.

 • Pristranost: ChatGPT lahko ustvarja besedilo, ki je netočno ali pristransko. To je lahko posledica vhodnih podatkov, na katerih je bil ChatGPT usposobljen.
 • Nerazumevanje: ChatGPT včasih ne razume vprašanj ali zahtev. To lahko privede do napačnih ali neuporabnih odgovorov.

Na splošno je ChatGPT močno orodje, ki lahko podjetjem pomaga izboljšati učinkovitost in produktivnost. Vendar je pomembno, da se podjetja seznanijo s prednostmi in pomanjkljivostmi ChatGPT, preden ga sprejmejo. Pri implementaciji ChatGPT v poslovnem okolju je ključnega pomena upoštevati varnostne vidike in ustrezno zaščito podatkov, hkrati pa tudi razumeti omejitve tehnologije. Kljub vsem koristim je izrednega pomena upoštevanje omejitev tehnologije in njena raba zgolj kot pomoč, ne pa kot popolno nadomestilo za človeško interakcijo.

 

Možnost uporabe drugih AI orodij pri poslovanju podjetij

Obstaja veliko orodij umetne inteligence, s katerimi si lahko podjetja pomagajo pri izboljšanju učinkovitosti in optimizaciji poslovnih procesov.

 • Razširjena analitika podatkov – orodja za razširjeno analitiko, kot so Power BI, Tableau in Qlik, omogočajo podjetjem vizualizacijo in analizo podatkov, kar pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev.
 • Razpoznavanje govora – tehnologije, kot sta Google Speech-to-Text ali Microsoft Azure Speech Recognition, omogočajo pretvorbo govora v besedilo. Uporabljajo se lahko za transkripcijo sestankov, vnos besedila in druge namene.
 • Robotizacija procesov (RPA) – RPA orodja, na primer UiPath ali Automation Anywhere, avtomatizirajo ponavljajoče se naloge in procese v podjetjih, kar pripomore k povečanju produktivnosti.
 • Virtualni pomočniki – virtualni asistenti, kot je Microsoft’s Cortana ali Google Assistant, se lahko uporabljajo za olajšanje interakcij z uporabniki, izvajanje nalog in zagotavljanje informacij.
 • Napovedna analitika – orodja za napovedno analitiko, kot so IBM Watson Analytics ali SAS Analytics, pomagajo podjetjem napovedovati trende, prepoznavati vzorce in izvajati analize za boljše poslovno načrtovanje.
 • Optimizacija spletnih strani – AI orodja, kot je Optimizely, omogočajo podjetjem personalizacijo spletnih izkušenj in optimizacijo spletnih strani na podlagi analize uporabniških podatkov.
 • Strojno učenje in globoko učenje – orodja za strojno učenje, kot so TensorFlow in scikit-learn, omogočajo podjetjem razvoj lastnih modelov za reševanje kompleksnih nalog, kot so klasifikacija podatkov, napovedovanje trendov in drugo.
 • Avtonomna vozila in transport – v nekaterih sektorjih se uporabljajo AI tehnologije za razvoj avtonomnih vozil in optimizacijo logističnih procesov.
 • Genomska analiza v zdravstvu – v zdravstvenem sektorju se uporabljajo AI orodja za analizo genomskega materiala, odkrivanje genetskih vzorcev in personalizacijo zdravstvene oskrbe.
 • Sistem za upravljanje odnosov s strankami (CRM) – CRM orodja, kot so Salesforce ali HubSpot, uporabljajo AI za analizo podatkov o strankah, napovedovanje trendov in izboljšanje upravljanja odnosov s strankami.

Vse te tehnologije in orodja imajo različne aplikacije v različnih sektorjih in področjih poslovanja, odvisno od potreb in ciljev podjetja. Kljub številnim prednostim, ki jih prinašajo, imajo tudi napredna AI orodja nekaj pomanjkljivosti, ki jih je treba upoštevati:

 • Varovanje podatkov: z uvedbo AI se pojavljajo skrbi glede varovanja podatkov. Zbiranje in obdelava občutljivih informacij zahtevata visoke standarde varnosti, saj so lahko kršitve varnosti podatkov resne in imajo lahko škodljive posledice.
 • Natančnost in zanesljivost: v nekaterih primerih AI sistemi niso stoodstotno natančni. Odvisno od kakovosti podatkov, na katerih so bili usposobljeni, se lahko pojavijo napake ali netočnosti v rezultatih.
 • Pomanjkanje kreativnosti: AI orodja so pogosto omejena na tiste naloge, za katere so bila posebej usposobljena, in nimajo sposobnosti ustvarjalnosti ali intuitivnega razmišljanja, kar je ključnega pomena pri nekaterih vidikih poslovanja.
 • Potreba po visoki stopnji strokovnega znanja: implementacija in upravljanje nekaterih AI orodij zahtevata strokovno znanje, ki ga morda nekatera podjetja ne posedujejo. To lahko predstavlja oviro za manjše organizacije.
 • Visoki stroški implementacije: razvoj, implementacija in vzdrževanje AI sistemov lahko zahteva znatne finančne vire. To je lahko izziv, še posebej za manjša podjetja z omejenimi proračuni.
 • Etika in pravne zadeve: uporaba AI lahko sproži vprašanja o etiki, zasebnosti in odgovornosti. Pravna vprašanja, kot so odgovornost za odločitve, ki jih sprejmejo avtomatizirani sistemi, so še vedno predmet razprave in pravnih okvirjev.
 • Omejitve razumevanja konteksta: AI orodja imajo včasih težave z razumevanjem širšega konteksta ali subtilnosti v jeziku, kar lahko privede do napačnih interpretacij ali odzivov.
 • Odvisnost od podatkov: učenje AI modelov temelji na kakovosti in količini vstopnih podatkov. Pomanjkanje raznolikosti ali neustreznost podatkov lahko vodi do pristranskih rezultatov.
 • Potreba po stalnem posodabljanju: tehnologija hitro napreduje, kar pomeni, da je treba AI orodja redno posodabljati, da ohranijo svojo učinkovitost. To lahko zahteva dodatne napore in resurse.
 • Uporabniški odpor: nekateri zaposleni ali uporabniki se lahko upirajo uvajanju AI tehnologij zaradi strahu pred izgubo delovnih mest, skrbi glede zasebnosti ali pomanjkanja razumevanja tehnologije.

Vse te pomanjkljivosti je treba skrbno preučiti in upoštevati pri načrtovanju in uvajanju AI orodij v poslovno okolje. Prav tako je ključnega pomena, da se podjetja zavedajo teh izzivov in uporabljajo AI odgovorno ter v skladu z etičnimi smernicami.

 

Foto: Freepik

Pripravila: Tanja Senekovič

 1. december 2023

Published On: 29 decembra, 2023 / Categories: Nekategorizirano /

Prijavite se v naš sistem e-informiranja

Seznanjali vas bomo z najaktualnejšimi informacijami iz poslov.

Sporočilo je bilo poslano.
Napaka. Poskusite ponovno.

Strinjam se s pogoji GDPR.