Generacija starejših od 60 let je najhitreje rastoča skupina potrošnikov, ki ima vedno večjo kupno moč. Tako imenovana srebrna ekonomija predstavlja zlato priložnost za razvoj podjetniških idej. Seveda če znate te priložnosti izkoristiti.

Pri razmišljanju o srebrni ekonomiji ne smemo razmišljati o stereotipih, da gre pri starajočem se prebivalstvu za ljudi, ki potrebujejo posebno nego. Mnogi starejši ljudje so veliko bolj vitalni kot starejši ljudje leta 1980. Želijo se obdržati, biti samostojni, ostati mobilni, imeti družabno življenje – predvsem pa biti srečni. To je pomembneje kot “zdravje za vsako ceno”. Bistveno je, da podjetja, zlasti tehnološka podjetja, ki delujejo na področju zdravja, razumejo te različne potrebe.

Potrebe, ki se pojavijo s starostjo, zahtevajo posebne rešitve. Glede na možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije, bodo rešitve v prihodnosti verjetno drugačne od tistih, ki so jih dobili naši starši in stari starši: sredstva za oskrbo na daljavo, ki ljudem pomagajo živeti dlje časa samostojno; pametni telefoni, prilagojenimi za pomoč uporabnikom s starostnim poslabšanjem vida in izgubo sluha, ter biometrični bankomati, ki uporabljajo prstne odtise namesto kode PIN, da uporabnike zaščitijo pred krajo in izgubo spomina. To povečanje notranjega povpraševanja bo spodbudilo gospodarstvo, saj bo ustvarjanje novih izdelkov in storitev vodilo do novih delovnih mest in novih podjetij. Inovativne discipline, kot so nanoznanosti, biotehnologija, robotika in umetna inteligenca, bodo lahko zaslužile denar s svojimi idejami, saj bodo preizkusile formule, s katerimi bodo izboljšale kakovost našega življenja.

V Evropski uniji je več kot 200 milijonov oseb, starih 50 let in več, kar je 40% celotnega prebivalstva. Najnovejše napovedi kažejo, da se bo to število v tem desetletju povečalo na 43% celotnega prebivalstva.

Ocena osnovne vrednosti evropske srebrne ekonomije je blizu 4 bilijone EUR, kar vključuje predvsem zasebne izdatke starejših za različne dobrine in storitve, od stanovanj do rekreacije. Nekaj več kot 10% tega skupnega zneska se nanaša na javne izdatke v korist starejših, kot so zdravstvene storitve, ki so na voljo brezplačno na kraju samem. Če pogledamo v prihodnost, uradne projekcije prebivalstva kažejo, da se bo srebrna ekonomija v naslednjih 10 letih po vsej EU nenehno širila. Po osnovni napovedi naj dosegla 5,7 bilijona EUR do konca leta 2025. Prevladujejo izdatki za stanovanja, hrano in prevoz (53%). Vendar pa obstaja več trgov v celotni EU z letnimi prihodki, ki presegajo 150 milijard EUR, od oblačil do restavracij in pohištva. Srebrna ekonomija ima zato pomembno vlogo pri podpiranju dejavnosti v različnih sektorjih po vsej EU.

Veliko je tudi področij srebrne ekonomije, na katerih se trgi šele razvijajo (npr. domača robotika) ali kako drugače ne delujejo posebej učinkovito (npr. oskrbovana stanovanja). Ob močni makroekonomski utemeljitvi in političnem spodbujanju bo srebrna ekonomija rasla s pomočjo širokega nabora novih konceptov in interesnih področij, od povezanega zdravja do pametnega prometa. Preoblikovalo bo pravila o tržnih dejavnikih v obstoječih sektorjih in ustvarilo povsem nove panoge na presečišču demografskih in tehnoloških sprememb z velikim izvoznim potencialom.

Študije primerov, izbranih na podlagi njihovega potenciala za rast tržnega sektorja in idej in pridobljenih z obsežnim posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, nam omogočajo sledeče prognoze:

Povezano zdravje
Pričakuje se, da bodo nacionalne zdravstvene službe v naslednjih letih veliko vlagale v povezane zdravstvene sisteme, od pacientovih kartotek do spletnih receptov. Uvedba teh vseobsegajočih digitalnih sistemov naj bi spodbudila tudi trg novih programskih aplikacij.

Robotika in igre
Evropski trg domačih robotov in drugih naprav za pomoč starejšim je trenutno precej majhen , vendar se tehnologija hitro razvija in verjetno bo slednji v naslednjih letih začel močneje rasti (predvidoma v javnem sektorju, preden ga bodo prevzeli zasebniki). Trg aplikacij, ki temeljijo na umetni inteligenci, se bo predvidoma najprej pojavil in hitro rasel, saj ga bodo poganjali vodilni akterji, kot sta Amazon in Google. Razvoj aplikacij posebej za starejše ljudi bo napredoval počasneje, saj razvijalci menijo, da so ti trgi konservativni in cenovno občutljivi.

Celostna oskrba
Svetovni trg rešitev IKT za spremljanje zdravstvenega varstva v zasebnih domovih naj bi se povečal s skoraj 11 milijard evrov v letu 2016 na približno 32 milijard evrov do leta 2021. Pričakuje se, da se bo hitro razvijal tudi v večjem delu severne Evrope, pri čemer bodo starejši državljani v veliki meri vključeni v ponudbo (predvsem premožnejši del populacije). Aktivnejša promocija in predstavitve bi lahko pripomogle k hitrejšemu širjenju med širšo populacijo starejših državljanov Evropa ima v tem sektorju močno industrijsko osnovo in je konkurenčna na svetovni ravni, vendar še vedno prevladujejo ZDA.

Pametni domovi
Rešitve za pametne domove so vse pogostejše v novih domovih, vse pogosteje pa jih uporabljajo tudi starejši ljudje, v številnih primerih za užitek ali udobje, pa tudi za bolj temeljne naloge. Avtomatizacija doma lahko starejšim pomaga, da dlje časa živijo samostojno doma. Tehnologija pametnih domov je povezana tudi z razvojem domače robotik in povezanega zdravja prek modela integrirane oskrbe. Trg pametnih domov trenutno predstavlja le majhen del celotnega evropskega trga gradnje hiš, vendar povpraševanje po tehnologijah pametnih domov narašča in po splošnih pričakovanjih bo v naslednjih letih vgrajeno v več deset milijonov domov (v vseh starostnih skupinah).

Aktivni in zdrav življenjski slog
Svetovni trg nosljive tehnologije bi se lahko povečal z 29 milijard evrov leta 2016 na 144 milijard evrov do leta 2026, kar vključuje naslednje izdelke: pametne ure, naprave za spremljanje telesne pripravljenosti, pametna očala, pametna oblačila, medicinske pripomočke in druge naprave za zabavne vsebine.

Srebrni turizem
Evropski turisti, stari 65 let in več, porabijo v povprečju 53 evrov na dan in 66 milijard evrov na leto, kar je 16% vseh izdatkov za turizem v EU. Na svetovni ravni prebivalci, stari 50 let in več, porabijo 109 milijard evrov na leto v sektorjih, neposredno povezanih s turizmom, kar je skoraj 3% BDP in prispeva k 100.000 delovnim mestom ter spodbuja nadaljnjo gospodarsko rast v drugih gospodarskih sektorjih.

Številne od teh novih priložnosti lahko sčasoma spremenijo vzorce zasebne potrošnje, pri čemer lahko pride do različnih stopenj rasti znotraj širših tržnih sektorjev in med njimi. Na primer, aktivnejše in bolj zdravo starejše prebivalstvo lahko povzroči večje izdatke na področjih, kot sta rekreacija ali promet, in manjše na drugih, če se splošni zasebni izdatki ne bodo bistveno povečali. Prav tako lahko pride do večjih sprememb znotraj trgov, saj na primer bolj splošni prehrambni izdelki izgubijo na račun funkcionalnih in bolj zdravih izdelkov. Če povzamemo, bodo potrebe in zahteve starejših po bolj zdravem, daljšem, aktivnem in neodvisnem življenju ter njihova pripravljenost za izdatke za nove tržne rešitve ob ustrezni politični podpori podpirale rastoče evropsko srebrno gospodarstvo ter zagotavljale nova delovna mesta in rast v prihodnosti.

 

Viri

  • The Silver Economy (European Commission, 2018)
  • Silver-economy-golden-opportunity (itcdiaeurope, 2021)
  • Silver Economy Market (Industry Analysis, 2024)

 

Pripravil: Vladimir Rudl, podjetniški mentor

Maribor, 22. 2. 2024

 

Published On: 23 februarja, 2024 / Categories: Nekategorizirano /

Prijavite se v naš sistem e-informiranja

Seznanjali vas bomo z najaktualnejšimi informacijami iz poslov.

Sporočilo je bilo poslano.
Napaka. Poskusite ponovno.

Strinjam se s pogoji GDPR.