Storitve

Brezplačne podporne storitve, ki jih točka SPOT svetovanje Podravje nudi potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja.

Svetovanje

Svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud.
+ VEČ INFO

Registracije

Izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb za s.p. in enostavne d.o.o.

Mentoriranje

Mentoriranje pri razvoju poslovne ideje / podjetja, usmerjanje na protoripiranje, identifikacija področja za ekspertno svetovanje

Informiranje

Redno in ažurno obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva.

Usposabljanja in delavnice

Usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture.

Povezovanje in podporno okolje

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja preko mreženja subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva,…), izvajanja osebnih obiskov pri podjetnikih in spodbujanja podjetništva v regiji v sodelovanju z občinami. Sooblikovanje podjetniškega podpornega okolja za poslovne subjekte ter predstavitev regijskih podjetij na enem mestu (Showroom)i in sorodnimi institucijami v sosednjih državah.